България

70 милиона лева повече за „болнични“ е дала държавата от началото на годината

През първото тримесечие на 2024 г. изплатените обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване от държавното обществено осигуряване (ДОО) са се увеличили с 69,3 млн. лв. спрямо същия период на 2023 г., съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). През първите три месеца на 2024 г. са изплатени над 294 млн. лв., докато през същия период на миналата година сумата е била 225 млн. лв., което представлява нарастване от 30,8%.

Основните причини за увеличението на разходите са нарастването на доходите на осигурените лица и промените в осигурителното законодателство, влезли в сила от 1 януари 2024 г. Според новите разпоредби, работодателите плащат първите два дни от неработоспособността, а третият ден се покрива от бюджета на ДОО.

През първото тримесечие на 2024 г. броят на хората с изплатени обезщетения за временна неработоспособност е нараснал с 15,6% – от 485 520 през 2023 г. до 561 258 през 2024 г. Броят на болничните листове, по които има плащане от ДОО, също е нараснал с 16,8% – от 718 035 през 2023 г. до 838 778 през 2024 г.

Броят на платените работни дни в неработоспособност е увеличен с 14,6%, което се равнява на 691 179 дни повече. През 2023 г. са били 4 724 094 дни, а през 2024 г. – 5 415 273 дни.

Към 31 май 2024 г. разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване възлизат на 1 072,7 млн. лв., което е 42,1% от годишния план на НОИ.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина