Пловдив

48,2 градуса в градския транспорт в Пловдив.

Случаят с пътничката, заснела температурите от 48,2 градуса в автобус по линия номер 93 в Пловдив, подчертава сериозния проблем с климатизацията в градския транспорт на града. Зам.-кметът на Пловдив по транспортната политика, Савина Петкова, коментира, че общината редовно получава сигнали от гражданите и провежда проверки, като само за един ден са извършени повече от сто проверки.

Констатирани са проблеми, за които се налагат санкции, удържани от общинските компенсации, които се дължат на превозвачите. Петкова спомена, че около 30 от проверените автобуси фабрично нямат климатизация, което е задължително условие за градския транспорт.

През изминалата година са наложени санкции в размер на около 30 хиляди лева на превозвачите за липса на климатизация. Тя добави, че се получават сигнали и за междуградските автобуси. Основният проблем, според нея, е липсата на общински превозвач в Пловдив, което означава, че услугите се изпълняват изцяло от частни изпълнители. Въпреки че при сключването на договорите чрез обществена поръчка е било изисквано наличието на климатици в автобусите, към момента на подписване на договорите, превозвачите са отговаряли на условията.

Тази ситуация ясно показва необходимостта от стриктен контрол и актуализация на изискванията към превозвачите, за да се гарантира комфортът и безопасността на пътниците в градския транспорт.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина