България

Прекратиха обществена поръчка за модернизацията на 100 пътнически влака

Преустановяването на обществената поръчка за реновирането и модернизирането на 133 пътнически вагона в България е потвърдено от Българските държавни железници (БДЖ). Управителят на „БДЖ – Пътнически превози“, инж. Венцислав Славков, е прекратил поръчката на 17 юни. Основната причина за това решение са промените в графика за движение на влаковете (ГДВ) поради ремонти на железопътната инфраструктура в определени участъци. Тези промени изискват модификации в плана за композиране на влаковете (ПКВ) и типовете вагони, предвидени за ремонт.

Първоначалният търг, обявен през февруари тази година, беше със стойност почти 109 милиона лева без ДДС. Той беше разделен на 15 обособени позиции според сериите на вагоните. През март трима участници подадоха оферти: българската „Коловаг“ АД, словашката „ЖОС Врутки“ АД и ДЗЗД „Евроремонт“, включващ български и турски компании.

Мотивите за прекратяването на поръчката включват анализ на необходимостта от ремонт на пътнически вагони към юни 2024 г., представен в доклади от директорите на „ПЖПС“ и „Маркетинг и продажби“ на БДЖ. Според тези доклади промените в ГДВ и ПКВ, както и доставката на 76 пътнически вагона втора употреба от германските железници, намаляват необходимостта от външни ремонти през настоящата година.

Новата поръчка ще бъде за ремонт на 170 пътнически вагона от различни серии, включително спални вагони, които не са били предвидени в текущата поръчка. Очаква се новият търг да стартира тази година, а ремонтите да се реализират до 2026 година.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина