Пловдив

В четвъртък гласуват увеличението на таксиметровите услуги в Пловдив.

В четвъртък 20.06 Общинският съвет на Пловдив ще гласува новите тарифи за таксиметров превоз. Този въпрос е от голямо значение за жителите и гостите на града, тъй като промените в тарифите могат да повлияят на цената на таксиметровите услуги. Ще се гласува също и за увеличаване броя на таксиметровите автомобили които ще могат да упражняват дейност в Община Пловдив.

В същото време от НАЗПТВ с председател Володя Домашенко са против увеличаване броя на таксиметровите автомобили и са изпратили отворено писмо до всички институции имащи пряко отношение.

Чрез Кмета на град Пловдив
Господин Костадин Димитров до :
Председателя на Общински съвет господин Атанас Узунов,
Председателя на комисията по “ Обществен ред , транспорт и защита при бедствия“ господин Симеон Петров, госпожа Савина Петкова зам.кмет по транспорт
Копие до БТА

СТАНОВИЩЕ
Относно: „Проект за решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници и квота от 2200 броя таксиметрови автомобили.“

Уважаеми господин Димитров,

Решително възразяваме срещу обвързването на задължителното, изискуемо от Закона, ежегодно актуализиране на границите на тарифите за таксиметров превоз с нечие инвестиционно намерение прикрито като опит за подобряването на качеството на таксиметровите услуги!
Крайно … лаическа изглежда идеята за подобряване на качеството на таксиметровите услуги чрез механично увеличаване на квотата за разрешителни .
Подобен лобистки подход подготвя почва и за следващо предложение внасяне на необходимите таксиметрови шофьори от Индия. Вече Пловдив е първенец и в тази печална статистика защото към днешна дата по-малко от 2000 шофьори имат УВЛТА за пловдивска Община а само 1715 от тях упражняват тази все по непривлекателна професия.
За сведение на тези които от скоро се сблъскват с проблемите на обществения превоз на пътници, в канцелариите на Общината вече година и половина отлежава писмо с вх. номер 22 НЕТ-4308/22.12.2022 относно “ Предложение за подобряване на качеството на таксиметровите услуги „. В него след обстоен анализ са предложени и конкретни, работещи, предложения за подобряване на таксиметровите услуги.
Настояваме точка 4 „увеличаване на квотата за разрешителни от 2000 на 2200“ от проекторешението за актуализиране на тарифите да отпадне поради неспазване на принципите на „необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост и съгласуваност“ !

  1. Броя на разрешителните се увеличава с 50 до 100 на година. В момента са издадени малко над 1700 следователно след три години, евентуално, би възникнала НЕОБХОДИМОСТ.
  2. Няма ОБОСНОВАНОСТ на изразената надежда , че това ще подобри услугата.
  3. Липсва ПРЕДВИДИМОСТ защото не е обмислено къде ще престояват тези 2200 таксита при положение, че и за сегашните 1715 не са обособени предвидените в градоустройствения план таксистоянки.
    4 и 5. За никаква ОТКРИТОСТ неможе да се говори при положение, че не е ясно по чие настояване е включено въпросното искане и с кого е СЪГЛАСУВАНО!

С уважение Володя Домашенко Съпредседател на НАЗПТВ
16.06.2024
Пловдив

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина