България

Вдигат студенските такси от следващата година. Вдигат и заплатите на преподавателите.

Новите студентски такси за учебната 2024/2025 година ще обхванат над 149 000 учащи, включително 143 870 студенти и 5357 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Средният размер на студентската такса ще бъде 1010 лева, а за кандидатстване – 60 лева. Докторантите в държавните висши училища ще плащат средно по 1350 лв.

Таксите по различни области на обучение са както следва:

  • Педагогически науки: 820 лв.
  • Хуманитарни науки: 750 лв.
  • Социални, стопански и правни науки: 900 лв.
  • Природни науки, математика и информатика и технически науки: 900 лв.
  • Аграрни науки и ветеринарна медицина: 1000 лв.
  • Здравеопазване и спорт: 1100 лв.
  • Изкуства: 1600 лв.

Съобщава се още че университетските преподаватели ще получат повишените си заплати до края на юни. Университетите са получили писма за изменение на бюджетите си след 24 май и в момента е въпрос на организация кога ще се премине процедурата за повишение на заплатите. Минималната асистентска заплата ще стане 2100 лева, а преподавателите ще получат увеличение с 290 лв.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина