България

1,825 милиарда лева заеми са взели Българите от началото на годината

Статистиката на Българската народна банка (БНБ) за периода от началото на годината до края на април показва значителен ръст в тегленето на нови кредити от домакинствата. Общият обем на новите кредити достигна 1,825 милиарда лева, като новите потребителски заеми възлизат на 960,9 милиона лева, а новите жилищни кредити на 864 милиона лева.

Годишен и месечен ръст на кредитите:

 • Потребителски заеми:
 • Годишен ръст: 43,8%
 • Месечен ръст: 11,8%
 • Жилищни кредити:
 • Годишен ръст: 60,5%
 • Месечен ръст: 11%

Лихвени проценти и условия:

 • Въпреки световните тенденции за покачване на лихвите, жилищните кредити в България са станали по-евтини.
 • Среден лихвен процент по жилищните кредити:
 • Април 2023 г.: 2,54%
 • Сега: 2,49%
 • Годишен процент на разходите: 2,80%
 • Лихвен процент по потребителските кредити:
 • Април 2023 г.: 8,48%
 • Сега: 8,25%

Депозити:

 • Лихвите по депозитите леко се покачват, особено при срочните депозити за домакинствата в левове и евро.
 • Лихви по евровите депозити: над 1%
 • Лихви по левовите депозити: близо до 1%
 • Годишно нарастване на лихвите по депозити:
 • Евро депозити: 0,43 процентни пункта
 • Левови депозити: 0,49 процентни пункта

Предпочитания на домакинствата:

 • Въпреки все още ниските лихви, домакинствата предпочитат да държат парите си в банките, като обемите на депозитите продължават да растат.
 • Годишен ръст на депозитите:
 • В левове: 70,8%
 • В евро: 88,4%

Финансовите експерти коментират, че това е следствие на предпочитанието на хората да влагат парите си на сигурно място, както и на непознаването на алтернативните възможности за инвестиции.

Мерки на БНБ:

 • Българската народна банка (БНБ) премина от статистическо към надзорно наблюдение на тримесечна база на шест показателя при ипотечните кредити. Това е превантивна мярка с цел да се избегне потенциален риск за банковата система, въпреки че непосредствен такъв риск няма.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина