България

15 общини купуват близо 100 електрически автобуса за градския си транспорт.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е подписало договори за финансиране на проекти за екологосъобразна мобилност с общини в България, които ще доведат до значителни инвестиции в размер на над 126 млн. лв. Тези инвестиции ще бъдат насочени към развитието на градски транспорт с нулеви емисии, изграждането на зарядни станции и инфраструктура за безопасна градска мобилност.

Проектите обхващат 15 общини: Айтос, Асеновград, Велинград, Враца, Габрово, град Добрич, Казанлък, Ловеч, Пазарджик, Перник, Петрич, Самоков, Сливен, Хасково и Шумен. Основните цели на тези проекти включват:

  • Осигуряване на 97 нови превозни средства с нулеви емисии: Това ще помогне за намаляване на замърсяването на въздуха и ще подобри качеството на градския транспорт.
  • Инсталиране на 78 зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт: Тези станции ще гарантират, че новите електрически превозни средства ще могат да се зареждат ефективно и удобно.
  • Изпълнение на 7 интелигентни цифрови решения за транспорта: Тези решения ще подобрят управлението и ефективността на градския транспорт.
  • Изграждане на инфраструктура за безопасна градска мобилност: Особено внимание ще бъде обърнато на безопасността на уязвимите участници в пътното движение, като пешеходците и велосипедистите.

Финансирането по тези проекти е осигурено по процедурата „Екологосъобразна мобилност“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). От общата сума на инвестициите, 98 419 013,24 лв. са осигурени от НПВУ, а останалите 27 747 408,43 лв. представляват собствено финансиране от страна на кандидатите.

Основната цел на тези проектни предложения е изпълнението на мерки за устойчива градска мобилност, които са в съответствие с идентифицираните приоритети в Плановете за интегрирано развитие на общините и Плановете за устойчива градска мобилност. Това ще допринесе за подобряване на качеството на живот в тези общини и за насърчаване на по-устойчив и екологичен начин на придвижване.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина