Пловдив

УМБАЛ Пловдив предлага нов вид лечение за онкоболни.

Клиниката по лъчелечение към болница „Свети Георги“ЕАД Пловдив започва лечение със Самарий-153. Това е метаболитна брахитерапия с радиоактивния изотоп Самарий-153. Той се инжектира интравенозно в рамките на около минута в зоните с повишено делене на клетките в костните метастази. Има йонизиращо лъчение което води до намаляване на болката.Самарий-153 се приготвя и внася в страната от чужбина. Поради тази причина пациентите предварително трябва да проведат консултация, за да бъдат запланувани за този вид лечение.В клиниката се провежда и метаболитна брахитерапия с Йод-131 при пациенти с карцином на щитовидната жлеза или хипертиреоидизъм.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина