България

Увеличават размера и на социалната пенсия за старост

На 14 май Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение за осъвременяване на пенсиите по т.нар. швейцарско правило с 11%, като актуализацията ще влезе в сила от 1 юли и ще обхване пенсиите, отпуснати до 31 декември 2023 г. Средствата за тази актуализация вече са заложени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., приет от парламента.

Според доклада на министъра на труда и социалната политика, с цел подобряване на адекватността на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, е необходимо да се увеличи размерът на социалната пенсия за старост. Това увеличение ще доведе до повишаване на размерите и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Освен това ще бъдат увеличени и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Около 62 000 души получават пенсии, несвързани с трудова дейност, докато малко над 75 000 души получават добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост, според информацията от частичната предварителна оценка на въздействие.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина