Свят

Три основни аспекта които може да сложат край на войната в Украйна

Анализът на военни експерти описва сложната и заплетена ситуация около войната в Украйна, като подчертава три основни аспекта:

  1. Нереалистични очаквания: Военен анализатор твърди, че преговорите могат да започнат само когато поне една от страните прецени, че е постигнала достатъчно добри позиции и продължаването на бойните действия може да ги влоши. Според него, продължаващите битки се дължат на очакванията на двете страни, че могат да подобрят своите позиции с допълнителни военни усилия. За да има напредък в преговорите, трябва да настъпи значителен пробив или двете страни трябва да се убедят, че военните действия не водят до желания резултат.
  2. Тясна основа за преговори: Анализатор отбелязва, че преговорите за прекратяване на огъня или мир изискват отстъпки, приемливи за двете страни. Исканията на Украйна включват възстановяване на териториалната цялост, изплащане на обезщетения от Русия и изправяне на Путин пред Международния наказателен съд. От своя страна, Русия настоява за признаване на анексирането на четирите украински области, отказ на Украйна от членство в НАТО и други условия. Според Хузен, някои от тези въпроси могат да бъдат предмет на преговори, но за териториалните спорове ще е необходимо „чудо“ за да бъде постигнато споразумение.
  3. Непоносима цена за постигането на мир: Подчертава се че дори ако бъде постигнато споразумение, то трябва да бъде прието от обществото в двете страни. Цената на войната и жертвите ще влияят на очакванията на обществото за крайния резултат. Според него, цената на мира не трябва да надвишава тази на войната, като компромиси като отстъпки на важни територии биха довели до значителни икономически и политически последици. В демократично общество като Украйна, политическите последици за президента Зеленски биха били сериозни при взимането на такива решения. В Русия, където продължаването на войната е свързано със стабилността на режима на Путин, също ще бъде трудно да се сключи споразумение без нови териториални придобивки.

Заключението на военните анализатори е, че само „чудо“ може да доведе до скорошно прекратяване на войната, като кръвопролитията ще продължават докато страните не променят своите стратегически цели и възгледи.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина