България

Стартова заплата от над 4000 лева очакват младите Българи за да започнат работа.

Резултатите от национално представителното проучване, проведено през май тази година, разкриват, че младите българи на възраст между 18 и 35 години имат ясно определени очаквания и изисквания към своето възнаграждение и бъдеще. Ето някои от ключовите изводи от изследването:

 1. Очаквания за възнаграждение:
  • 80% от младите българи желаят стартова заплата от 4300 лв. чисто, след данъци и удръжки.
  • Месечна заплата от 1200 лв. се възприема като обидно ниска.
 2. Професионални предпочитания и нагласи:
  • 51% от анкетираните биха се завърнали в родния си край, ако им бъде предложено адекватно работно място.
  • Половината от респондентите планират да стартират собствен бизнес, тъй като го смятат за по-перспективно от работата като служител.
  • 45% предпочитат да са създатели на съдържание пред работа на заплата (45%) или развитие на собствен бизнес (38%).
 3. Очаквания към държавата:
  • Най-сериозните очаквания са за изграждане на позитивен имидж на страната, постигане на икономически растеж и осигуряване на добро качество на живот.
  • 60% от младите хора са готови да поемат лична отговорност и да допринесат за развитието на България, но липсва обща кауза, която да ги обедини.
 4. Лично и семейно развитие:
  • 71% от анкетираните искат да имат дете в следващите 5 години, като основни фактори за това решение са доверието в партньора (42%) и наличието на дом (38%).
  • Най-важни в личен план са обичан човек до тях (62%), родителството (45%), здравето (43%) и финансовата стабилност (38%).

Тези резултати показват, че младите българи са амбициозни и имат високи очаквания както към себе си, така и към обществото и държавата. Те ценят личното си утвърждаване чрез образование, свобода и гъвкавост на работното място, и активно се стремят към създаване на семейство и професионално развитие в България.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина