България

Словото на президента президента Румен Радев по случай 24-ти май

Денят на светите братя Кирил и Методий е важен празник за българския народ, отбелязващ не само основаването на българската азбука, но и почит към просветителската дейност и културното наследство. Президентът Румен Радев подчерта значимостта на образованието и науката за развитието на обществото.

В съвременния свят, където знанието играе ключова роля за икономическия и социалния напредък, инвестирането в образование е от съществено значение за всеки национален просперитет. Словата на президента ни припомнят, че уважението към учените и образователните институции е от съществено значение за развитието на едно общество.

Официалното признаване на 24 май като официален празник в България подчертава ангажимента на държавата към просветата и културното наследство на нацията.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина