България

Само 10% от Българите застраховат имотите си.

България е сред страните с най-нисък дял на застраховано домашно имущество в сравнение със съседните страни в региона. Според данни на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), под 10 процента от домовете в България са защитени със застраховка, като повечето от тях са ипотекирани жилища. Въпреки това, климатичните промени и увеличаващите се природни бедствия може да повишат нивото на застраховане.

Посочва се че в страни от региона с подобна застрахователна култура, които са били засегнати от катастрофални наводнения няколко поредни години, процентът на застраховани домове е значително по-висок. Например, в Унгария 75 процента от домовете са застраховани, в Полша – 60 процента, в Чехия – 63 процента, в Словения – 66 процента, в Хърватия – 25 процента, в Румъния – 20 процента, в Турция – 14 процента, а в Гърция – 15 процента.

Тенденцията на нарастващо застраховане е световна и се обуславя от повишената осведоменост за климатичните промени и техните ефекти. Честото отразяване на природни бедствия по медиите кара хората да осъзнават, че няма място, което да е защитено от климатични промени, и че застраховането е важен механизъм за финансово възстановяване след такива събития.

Освен домовете, земеделските стопани също са все по-склонни да застраховат доходите си срещу природни стихии, разпознавайки застраховката като единственият начин за защита на своите финансови интереси.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина