България

Психично болен мъж нападна няколко човека във Велико Търново. Какво можеше да се направи?

Случаят във Велико Търново показва сериозен проблем в системата за здравеопазване и обществена безопасност в България, особено когато става въпрос за хора с психични заболявания. Ето някои от ключовите аспекти, които са важни да се разгледат:

Проблеми с психиатричното лечение и задържането

 1. Непоследователност в лечението:
 • Мъжът е с психиатрична регистрация във Варна, което означава, че местните здравни институции във Велико Търново може да не са напълно наясно с неговата медицинска история и нужди. Това създава проблеми при вземането на решения за задържане и лечение.
 1. Липса на координация между институциите:
 • От една страна, полицията и прокуратурата имат ограничени правомощия без медицинска подкрепа. От друга страна, медицинските институции не могат да задържат мъжа без достатъчни правни основания или без неговото съгласие, освен ако не е пряка опасност за себе си или околните.

Опасности за обществената безопасност

 1. Невъзможност за дългосрочно задържане:
 • Мъжът е бил задържан три пъти в един и същи ден, но е освобождаван всеки път по лекарска препоръка. Това показва, че настоящите правни и здравни мерки не са адекватни за справяне със случаи на остра психическа нестабилност, която води до насилие.
 1. Риск за обществото:
 • Нападенията над жена, дете и вероятно бременна жена подчертават колко опасен може да бъде такъв човек без подходящ надзор и лечение.

Сравнение с други инциденти

 • Случаят от 7 март в Добрич, където 31-годишен мъж с психично заболяване намушка двама души, показва, че тези инциденти не са изолирани. Те демонстрират необходимостта от по-ефективни механизми за превенция и контрол.

Необходими мерки

 1. Законодателни промени:
 • Необходимо е актуализиране на законите, които регулират задържането и лечението на хора с психични заболявания, особено когато те представляват опасност за обществото.
 1. Подобрена координация между институциите:
 • Здравните и правосъдните институции трябва да работят в по-тясна координация, за да могат ефективно да реагират в случаи на остри психически кризи.
 1. Увеличаване на ресурсите за психиатрична помощ:
 • Повече ресурси и финансиране трябва да бъдат насочени към психиатричната помощ, включително и за извънболнични услуги, които да предотвратят ескалирането на такива случаи.

Заключение

Случаят във Велико Търново е ярък пример за необходимостта от спешни мерки за подобряване на системата за психиатрична помощ и обществена безопасност в България. Това включва както законодателни промени, така и по-добра координация между здравните и правосъдните институции, за да се предотвратят бъдещи инциденти и да се гарантира безопасността на гражданите.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина