България

Половината от местата за лекари в спешната помощ остават незаети алармират от Съюза на парамедиците в България

Ситуацията в спешната помощ в България е сериозна и изисква спешни мерки. Въпреки повишаването на заплатите до 4000 лева за лекарите в линейките, повече от половината места в спешните центрове остават незаети, а в системата трайно липсват 500 лекари. Това е тревожен знак за ефективността и устойчивостта на спешната медицинска помощ в страната.

Основни проблеми:

  1. Недостиг на персонал: Въпреки привидно високите заплати, системата не успява да привлече и задържи достатъчно лекари.
  2. Структура на екипите: В повечето европейски държави лекарите в линейките са ограничени до строго специализирани случаи, а спешността се осигурява основно от парамедици. В България все още няма легална рамка, която да позволи парамедиците да заемат такава роля.
  3. Забавяне на обслужването: Недостигът на екипи води до забавяне на обслужването на адресите и спешния транспорт, което нарушава принципа на „златния час“ – критично важен за оцеляването и успешното лечение на пациентите.

Предимства на парамедиците:

  1. Снижаване на смъртността: Доказано е, че в държави, където парамедиците са активно внедрени, смъртността при инциденти е намаляла с над 70%.
  2. Специализирано обучение: Парамедиците могат да стабилизират пациентите, поддържат жизнените показатели и осигурят спешен транспорт до лечебно заведение, където пациентът се поема от лекарски екип.

Необходимост от реформи:

  • Правна рамка: Трябва да се създаде законова рамка, която да позволи на парамедиците да бъдат легално назначавани в спешните центрове.
  • Обучение и сертификация: Внедряване на програми за обучение и сертификация на парамедиците, които да гарантират висок стандарт на работа.
  • Информационна кампания: Повишаване на информираността сред населението за ролята и важността на парамедиците в системата на спешната помощ.

Заключение:

Необходимостта от реформи в системата на спешната помощ в България е належаща. Внедряването на парамедици в спешните центрове не само ще облекчи натоварването върху лекарите, но и ще подобри качеството и бързината на предоставяните услуги, което пряко ще се отрази на спасяването на човешки животи.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина