България

Пенсиите с увеличението ще започнат да се изплащат от 8-ми Юли.

През юли 2024 г. изплащането на осъвременените пенсии чрез пощенските станции ще се извърши от 8 юли (понеделник) до 22 юли включително. Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще получат сумите на 8 юли 2024 г. Това беше обявено от Националния осигурителен институт (НОИ).

Обикновено пенсиите се изплащат в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. В случай че тези дати съвпаднат с неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на следващия работен ден.

От 1 юли 2024 г. над 2 милиона пенсионери ще бъдат засегнати от увеличението на пенсиите. Това увеличение включва:

  • Осъвременяване на трудовите пенсии с 11%.
  • Повишаване на процента на добавката от пенсията на починал съпруг/а.
  • Повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
  • Определяне на нов, по-висок размер на социалната пенсия за старост.
  • Повишаване на обвързаните с тях минимални размери на другите видове пенсии и добавки.

Тези мерки са част от предвидените промени за подобряване на пенсиите в България.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина