България

От днес започва изплащането на пенсиите.

От 8 юли започва изплащането на пенсиите, което ще продължи до 22 юли за тези, които ги получават чрез пощенските станции. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще ги получат днес. Пенсиите са осъвременени с 11% от 1 юли.

НОИ съобщава, че осъвременяването обхваща всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 г. За тези с пенсии, достигащи максималния размер от 3400 лв., увеличението няма да се изплаща, защото пенсиите им вече надвишават законово установения максимум.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 580,57 лв. Допълнително увеличение ще получат 675 000 пенсионери, които получават добавка от пенсията на починалия си съпруг/съпруга. Добавката се увеличава от 26,5% на 30% от пенсията на починалия, а социалната пенсия за старост се повишава от 276,64 лв. на 307,07 лв.

За повече информация относно всички видове плащания, извършвани от НОИ, можете да посетите рубриката „Календар на плащанията“ на сайта на ведомството.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина