БизнесБългария

НОИ преизчислява пенсиите на 350 000 пенсионери. От 1-ви април.

Националният осигурителен институт(НОИ) Считано от 01.04 2024год ще преизчисли служебно повече от 350 000 пенсии на хора придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите. Мярката която стана постоянна по време на коронавирусната епидемия обхваща блозо 336 000 работещи пенсионери от март 2020год. Година по късно тази мярка става постоянна. Преизчисляването обхваща работещи пенсионери получаващи трудови пенсии , пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност и трудова или професионална болест. Те трябва да имат придобит стаж от преходната година съобщават от НОИ.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина