БизнесБългарияИкономика

Ново или старо строителство? Къде е добре да инвестираме!

Като едно от най-големите предимства на старото строителство се изтъкват по-ниската цена на квадратен метър. При него цената се пресмята за квадратен метър жилищна площ и в нея не се включват мазета, тавани и тераси, докато всичко това влиза в обявената за продажба квадратура в новите сгради, уточняват експертите.Сред недостатъците на старото строителство е нуждата от допълнителен ремонт.

Тъй като жилищата старо строителство се продават на вторичния пазар, ремонтите вероятно ще са необходими.Друг недостатък на старото строителство е остарялата архитектура, която не отговаря на високите съвременни изисквания

Високата енергийна ефективност е сред най-големите предимства на новото строителство според компанията за недвижими имоти. Като предимство се изтъква и по-добре поддържаните общи части.Новите сгради имат гаранция за качество на строителството, което е съществено предимство особено в първите години, тогава ако възникнат дефекти строителя ги отстранява.Друго предимство е качеството на строителните материали, както и технологиите, които се използват при строителството.

Не винаги обаче новото строителство означава качествено.
Един от най-сериозните проблеми на новопостроените апартаменти е, че в повечето случаи площта е твърде малка.Друг недостатък на новото строителство е високата цена на квадратен метър. Тя понякога е в пъти по-висока от старото строителство.
По-високата цена е логично обусловена и от обстоятелството, че новото строителство например е съсредоточено в зони на града, които имат широк потенциал за развитие“

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина