България

Нови „ЕКО“ такси се въвеждат за тежкотоварните автомобили.

Въвеждането на нови еко такси за тежкотоварните превозни средства на принципа „замърсителят плаща“ представлява значителна стъпка в посока намаляване на вредните емисии и насърчаване на по-екологичен транспорт. Тези такси, които ще бъдат обединени в съществуващите „тол такси“, ще се определят не само на база категорията и броя на осите на автомобила, но и според класа на емисиите EURO и емисиите на CO2.

Основната цел на тези промени в Закона за пътищата, предложени от МРРБ и въвеждащи Директива (ЕС) 2022/362, е да се стимулира преминаването към по-модерни и по-екологични превозни средства чрез финансови стимули като облекчени ставки или премии.

Новата такса за външни разходи ще включва компоненти, свързани с:

  • Замърсяване на въздуха
  • Шумово замърсяване от трафика
  • Емисии на въглероден диоксид, причинени от трафика

Тези мерки имат за цел да възстановят разходите, свързани с изброените фактори, и да допринесат за по-чиста и по-здравословна околна среда.

В допълнение към промените в тол системата, законопроектът предвижда и въвеждането на нов тип винетки – дневни винетки, които ще бъдат добавени към съществуващите седмични и уикенд винетки.

Понастоящем все още няма конкретна информация относно цената на новите тол такси и точния срок за въвеждането им. Общественото обсъждане на промените в закона е в ход, което дава възможност за допълнителни предложения и корекции преди окончателното приемане на промените.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина