Пловдив

Нова зала за интерактивно обучение откриха в Пловдивския университет.

Министърът на образованието проф. д-р Галин Цоков откри нова зала в Университетския център за иновативни образователни технологии в корпуса на Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тази зала е част от по-голям проект за промяна на подготовката на студентите и квалификацията на преподавателите. Центърът предлага нов модел на смесено обучение, което съчетава теоретични знания и практически опит, като студентите прекарват време в училища още след първия семестър.

Проектът подкрепя и новата инициатива за студентски практики, която включва дуално обучение във висшето образование. Това напомня за подходите от 30-те и 40-те години на 20-и век, когато студентите прекарвали част от времето си в училища и част в института. Идеята е бъдещите учители да се потопят в реалната училищна среда, за да разберат по-добре динамиката на класната стая и да получат ценни съвети от действащи учители.

Новата зала в ПУ „Паисий Хилендарски“ е оборудвана с интерактивни системи за обучение и е финансирана чрез Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, осигурена от МОН. В рамките на програмата са проведени квалификационни курсове, в които са обучени 221 академични преподаватели, много от които са актуализирали своите учебни програми в съответствие с иновациите.

Университетският център за иновативни образователни технологии е активен в усъвършенстване на системата за отдалечено наблюдение на уроци и разрастване на електронната платформа ab-ucha.bg, която подпомага обмена на дигитални образователни ресурси между университетските преподаватели и учителите от българските неделни училища в чужбина.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина