България

На този ден преди 35 години Тодор Живков прави изявление което бележи началото на събитие, известно като „Голямата екскурзия“

Изявлението на Тодор Живков от 29 май 1989 г. бележи началото на събитие, известно като „Голямата екскурзия“ – мащабна миграционна вълна на български мюсюлмани към Турция. Това събитие е резултат от продължителната политика на асимилация и репресии, насочени към турското малцинство в България през 1980-те години.

Тодор Живков, в качеството си на председател на Държавния съвет на Народна република България и генерален секретар на Българската комунистическа партия, в своето изявление по Българската телевизия и Българското радио призовава Турция да отвори границата „за всички български мюсюлмани, които желаят да отидат в Турция временно или да останат и да живеят там“. Той оправдава това действие с антибългарската кампания, провеждана според него от някои кръгове в Турция.

На 3 юни 1989 г. Турция отваря границата си, което води до масово изселване на български мюсюлмани през летните месеци на 1989 г. Миграцията се характеризира с опашки за паспорти, продаване на имущество на безценица и товарене на позволеното за изнасяне имущество.

Това събитие има значителни последствия за двете страни. За България това означава намаляване на етническото напрежение и до известна степен облекчаване на икономическите проблеми, но също така и загуба на работна сила. За Турция това е сериозно предизвикателство, свързано с интеграцията на новите имигранти и предоставянето на социални услуги.

„Голямата екскурзия“ остава едно от най-драматичните събития в новата история на България и е символ на трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени малцинствата в периода на социалистическото управление.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина