България

Над 40% от Българските граждани са със затлъстяване и индекс на телесна маса над здравословната

Проучването показва тревожни данни за затлъстяването в България, което е значителен проблем със сериозни последствия за здравето и икономиката. Около 40% от българите са с индекс на телесна маса (ИТН) над здравословния, а 36% страдат от затлъстяване първа степен. Проучването подчертава, че 49% от хората с наднормено тегло са били в това състояние повече от пет години, което означава, че проблемът е хроничен и дългосрочен.

Здравните и икономическите последици са също значителни. Високото кръвно налягане, високият холестерол и ставните проблеми са сред най-честите здравословни проблеми, свързани със затлъстяването. Освен това, затлъстяването има тежко икономическо въздействие, като разходите за лечение и свързаните с него заболявания възлизат на милиарди лева годишно.

Справянето с този проблем изисква комплексен подход, включващ насърчаване на здравословното хранене и физическата активност, както и по-добро управление на здравните услуги. Националната здравна стратегия 2030 идентифицира затлъстяването като ключов приоритет, подчертавайки необходимостта от спешни мерки и програми за борба с този проблем.

В крайна сметка, затлъстяването е не само здравословен, но и сериозен обществен и икономически проблем, който изисква координирани усилия от страна на здравните власти и обществото като цяло.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина