БългарияИкономика

Левът не се дава на Евро-то. Инфлацията в страната го пази.

Влизането на България в еврозоната се отлага и няма да стане от 1 януари 2025 г. Основната причина за това е, че страната не изпълнява критерия за ценова стабилност за въвеждане на еврото, според последните Конвергентни доклади на Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Основни моменти от докладите:

 1. Инфлация и ценова стабилност:
 • Средната инфлация в България за 12-те месеца до май 2024 г. е 5,1%, което е над референтната стойност от 4,1% (ЕК).
 • В доклада на ЕЦБ референтната стойност е 3,3%, което означава, че инфлацията в България значително надвишава този критерий.
 • Очаква се инфлацията да остане малко над референтната стойност през следващите месеци, но разликата може да се затвори до края на 2024 г. или началото на 2025 г.
 1. Дългосрочна устойчивост:
 • ЕЦБ изразява опасения относно дългосрочната устойчивост на конвергенцията на инфлацията в България, посочвайки, че процесът на догонване вероятно ще доведе до по-високи инфлационни диференциали спрямо еврозоната.
 • ЕК също отбелязва, че за по-дълъг период инфлацията в България може да остане по-висока в сравнение с по-развитите страни, предвид ниското ниво на цените в България.
 1. Други критерии за еврозоната:
 • България изпълнява критериите за бюджетен дефицит, държавен дълг към БВП, стабилност на валутния курс и ниво на лихвите.
 • Законодателството в България отговаря на изискванията за влизане в еврозоната, въпреки че ЕК изразява загриженост относно независимостта на Българската народна банка (БНБ) във връзка с промени в Конституцията.

Обществено мнение:

Според последно проучване на Евробарометър:

 • Само 49% от българите подкрепят въвеждането на еврото.
 • 71% от българите смятат, че еврото ще бъде въведено в рамките на пет години.
 • 64% вярват, че въвеждането на еврото ще увеличи цените, а 44% смятат, че ще има положителен ефект за страната.

Като заключение може да допълним че:

За да се постигне влизането на България в еврозоната, трябва да се изпълни критерия за инфлация, след което ще бъдат изготвени нови Конвергентни доклади. Междувременно, правителството е приело закон за въвеждане на еврото, който предвижда конкретни стъпки след приемане на решението на Съвета на ЕС за влизането на страната в еврозоната.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина