България

Къде се плащат най-високи и най-ниски данъци у нас. 201 села са призраци.

Според последните данни на НСИ и анализ на Института за пазарна икономика:

 1. Най-високите местни данъци в България:
 • Най-високите местни данъци се плащат в туристическата община Созопол.
 • София-град също има високи данъци, особено върху търговията на дребно (20 лв./кв.м при средно 13 за страната), прехвърлянето на собственост и таксиметровия превоз на пътници, който е близо двойно по-висок от средното за страната.
 • На второ място по високи данъци по трите показателя се нарежда област Варна.
 • Най-висок данък върху превозните средства е в Бургас.
 1. Области с най-ниски данъци:
 • Най-ниските данъци са в община Медковец (Монтанско) и Видин.
 • В Монтана и Видин данъците върху търговията на дребно са три пъти по-ниски от средното за страната.
 • Въпреки добре развитата си икономика, местните данъци в Благоевград и Стара Загора остават ниски.
 1. Промени в броя на кметствата и населените места:
 • Заради обезлюдяване кметствата в България са вече със 121 по-малко. За кметство се счита населено място с население от над 100 души с постоянен адрес.
 • Общият брой на населените места в страната е малко над 5250, от които 257 са градове и 4999 са села.
 • 201 села са призрачни, т.е., нямат нито един жител. Най-голяма част от тях са в областите Велико Търново и Габрово.
 1. Население на общините:
 • България има 28 области и 265 общини.
 • 8 общини са с население над 100 хиляди души: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен, в които живее над 40% от цялото население на страната.
 • В повече от половината български общини населението е под 10 хиляди души.
 • Най-малобройната община е Трекляно (Кюстендилска област) с 552 жители.
 • 9 общини имат само по едно населено място, което е техният общински център.
 • Кърджали е общината, която е отбелязала най-голямо увеличение на населението, издигайки се от 19-то на 16-то място по брой жители за 10 години.
 1. Разпределение на населението в големите градове:
 • Столична община е разделена на 24 района, като най-населени са районите „Люлин” и „Младост” с над 100 хиляди души всеки.
 • В Пловдив най-населен е район „Южен”.
 • Във Варна район „Приморски” е с над 100 хиляди жители.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина