България

Как живее Българина според данни на Евростат

Според последните данни на Евростат, българите живеят в мизерия в сравнение с жителите на повечето страни от Европейския съюз, въпреки че вече не сме най-бедната страна. Индивидуалното потребление на човек в България е с 27% по-ниско от средното за ЕС, поставяйки ни на предпоследно място, следвани само от Унгария, където потреблението е с 30% под средното.

Потребление на основни стоки и услуги

  • Мляко, сирене и яйца: Потреблението в България е с 62% под средното за ЕС, като основната причина е високата цена на млякото и сиренето в сравнение с Германия.
  • Алкохолни напитки: Потреблението е наполовина от средното за ЕС, а в Германия е с 24% над средното. Българите консумират 60% по-малко алкохол от германците.
  • Плодове и зеленчуци: Потреблението е с над 20% по-ниско от средното за ЕС.
  • Тютюневи изделия: Българите пушат с 53% повече от средния европеец, наравно с чехите.

Потребление на други стоки и услуги

  • Дрехи: България е на предпоследно място, с 54% под средното за ЕС ниво, следвана само от Унгария.
  • Образование: Потреблението на образователни услуги е с 20% по-ниско от средното за ЕС, по-зле е само в Малта (с 25% под средното).
  • Ресторанти и хотели: Посещенията на ресторанти и хотели в България са с 29% под средното за ЕС, но по този показател изпреварваме Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Германия.

Като заключение ще допълним че:

Данните на Евростат показват, че материалното благополучие на българите е доста под средното за ЕС. В същото време обаче, въпреки ниското потребление на основни стоки и услуги, българите посещават ресторанти и хотели повече от някои по-развити страни в ЕС. Това може да се дължи на културни различия или приоритети при разпределението на разполагаемите доходи.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина