БизнесБългарияИкономика

Кабинетър в оставка реши, въвеждат „бонус-малус“ при застраховките ГО.

Така задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ ще бъде по-скъпа за шофьорите, които допускат повече катастрофи. Решението е от днес и е на Министерски съвет. С проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането правителството прокарва промени, с които да се въведе системата „бонус-малус“ при автомобилните застраховки.Предвидено е удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, съдържащи се в поддържания от него електронен регистър. По този начин се отразява цялата история на причинените щети при използване на превозното средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован. Въвежда се задължение за застрахователите да публикуват собствените си политики относно използването на удостоверенията за застрахователни претенции във връзка с определянето на застрахователните премии по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и да приемат собствени правила за коригиране на застрахователните премии.Предвижда се вноските в Обезпечителния фонд по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да се определят като процент от начислената застрахователна премия, а не като фиксирана сума.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина