България

Искат да забранят вноса на твърде стари автомобили.

В страната ще може да бъдат внасяни само автомобили с еко стандарт “Евро 4” или по-висок. Този стандарт беше въведен и за бензиновите и за дизеловите автомобили от 1 януари 2005 г. Това означава, че ще бъде забранен вносът на 20-годишни или по-стари автомобили. Целта е модернизиране на автомобилния парк в страната.

Вносът на твърде стари автомобили ще бъде забранен, предвижда проектът на Интегриран план за енергетика и климат, който е подготвен от последния редовен кабинет.

Възможна допълнителна мярка е отнемане на регистрацията на превозни средства, които изпускат повече вредни газове отколкото предвижда тяхната екологична категория, например автомобили с дезактивиран катализатор или филтър за твърди частици. Друга предвидена мярка за намаляване на вредните газове е въвеждане на зони с ниски емисии.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина