Пловдив

Инспекцията по труда в Пловдив проверява заведение за бързо хранене след сигнал за високи температури

Инспекцията по труда в България е започнала проверка в заведение за бързо хранене в Пловдив след получен сигнал за високи температури. Целта на проверката е да се установи дали работодателят спазва изискванията за осигуряване на безопасна работна среда в условията на прегряващ микроклимат.

Според Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места, работодателите трябва да оценяват риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата. Те трябва да осигурят мерки за минимизиране на риска, особено при обявени високи температури. За работа на открито, организационни мерки като промяна на работното време, увеличаване на почивките и предоставяне на климатизирани помещения са особено важни. За закрити помещения, технически мерки са необходими за поддържане на оптимални температури между 18 и 25 градуса в зависимост от типа работа.

Допустимата температура в работните помещения е определена на 28 градуса, като при изключителни случаи на много високи външни температури тя може да бъде повишена до 31 или 33 градуса в зависимост от типа работа. Работодателите също трябва да осигурят долекарска и първа медицинска помощ и подходящо транспортиране за работещите с внезапно влошено здравословно състояние вследствие на топлинен удар.

От началото на годината, Инспекцията по труда е получила 20 сигнала за работа при високи температури, всички касаещи закрити помещения.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина