БизнесБългарияИкономика

Икономиката ни се тормози от некачествена работна ръка и ниски заплати.

Текущата ситуация на пазара на труда в България показва редица сериозни проблеми и предизвикателства, които се нуждаят от незабавни решения. Според Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, много от хората отказват да работят в сегашните условия и с предлаганите заплати, което е показателно за лошите трудови условия и ниските възнаграждения в страната. Той посочва, че сектори като образованието, здравеопазването и енергетиката са особено засегнати, тъй като изискват много труд, но не предлагат адекватни условия.

Васил Велев от АИКБ също изразява тревога по отношение на количеството и качеството на работната ръка в страната. Той подчертава, че липсва мотивация сред работниците и отбелязва, че за последните пет години с една трета са намалели завършилите професионални гимназии. Същевременно България губи около 50 000 души от пазара на труда всяка година, което допълнително утежнява ситуацията. Според Велев, приоритетите за бизнеса трябва да бъдат Шенген, Еврозоната и ОИСР, като той настоява за актуализация на бюджета и икономическата среда.

Законодателни промени бяха приети в края на април, за да се оптимизира процесът по наемане на граждани на трети страни за сезонна работа. Въпреки това, проблемите остават значителни. Според тогавашния министър на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, на пазара на труда липсват около 300 хил. души. НСИ отчита увеличение на безработните лица през първото тримесечие на 2024 г., което допълнително усложнява ситуацията.

Допълнителен удар за трудовия пазар в България са планираните съкращения на 15 100 души от ТЕЦ-овете и въглищните мини в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, както и острият недостиг на кадри в здравеопазването. Тези фактори ясно показват необходимостта от спешни мерки и реформи, за да се стабилизира и подобри пазарът на труда в страната.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина