БизнесБългарияИкономика

Идват трудни времена за жилищния сектор!

Високите лихви поведоха след себе си и нарастване на разходите за строителство. Недвижимите имоти и строителството са едни от най цикличните индустрии. Всяка промяна на лихвената среда създава напрежение на пазара на труда, цените на стоките и достъпноста до кредити и тяхното последващо изплащане.

Жилищния пазар има две ограничения, както на търсенето така и на предлагането, и поради повишението на лихвите домакинствата не могат да си купуват имоти, особено след като цените на жилищата се повишиха. Всички тези първоначални проблеми с предлагането, заедно с бързото покачване на лихвените проценти през последните две години, доведоха до нарастване на разходите за строителство във всички посоки: цените на материалите се повишиха, натискът върху заплатите се засили, а разходите за финансиране скочиха драстично.

Високите лихвени проценти поставят предизвикателства пред компаниите за недвижими имоти, като едно от най-непосредствените въздействия е забавянето както на броя на сделките с имоти, така и на общата им стойност. Обемът на сделките в България и Европа е намалял с повече от половина през последната година . Въпреки това в България продължава строителството на жилищни сгради, а основен фактор все още са малко по ниските лихви в сравнение с Европейските. Пазарът на недвижими имоти през 2024г все още се ориентира в деликатния баланс между високите

Въпреки че цените на жилищата донякъде се приспособиха към по-високите лихви, постоянните ограничения в предлагането ги запазиха през 2023 г. 2024 г. трябва да отбележи повратна точка в тази динамика, като се прогнозира спад на цените в по-голямата част от пазара .

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина