България

За 4 месеца , 15000 сигнала за домашно насилие.

Данните за нарастващия брой досъдебни производства за домашно насилие през първите четири месеца на годината показват тревожна тенденция, случаите са се увеличили три пъти спрямо същия период на предходната година, и че увеличението на броя на оповестените случаи се дължи на нарастващата обществена нетърпимост към домашното насилие.

Основни точки от представените данни:

 1. Досъдебни производства:
 • През първите четири месеца на годината досъдебните производства за домашно насилие са достигнали 1 200.
 • Това представлява трикратно увеличение спрямо същия период на миналата година.
 1. Сигнали на телефон 112:
 • За първите четири месеца на годината са подадени 15 650 сигнала за домашно насилие.
 • Миналата година за същия период са били над 40 000 сигнала.
 1. Обществената реакция:

отбелязва се че нарастващата обществена нетърпимост към домашното насилие е основната причина за увеличението на броя на оповестените случаи.

 • също така посочва, че насилниците стават по-брутални.
 1. Законодателни промени:
 • През последната година са приети значими законови промени, насочени към борбата с домашното насилие.
 • Въпреки тези промени, има критики някои аспекти на законодателството и подчертава, че все още има много неща, които могат да бъдат подобрени.

Заключение

Нарастващият брой досъдебни производства и сигнали за домашно насилие подчертават необходимостта от ефективни мерки за справяне с този сериозен проблем. Въпреки приетите законодателни промени, предстои още работа, за да се осигури адекватна защита и подкрепа за жертвите на домашно насилие. Обществото трябва да продължи да проявява нетърпимост към насилието и да подкрепя усилията за неговото предотвратяване.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина