България

Заради изборите отваряме над 700 секции за гласуване в чужбина

На 9 юни ще се проведат избори „две в едно“ в 769 секции в 60 държави, според заместник-министъра на външните работи Иван Кондов. Избирателите ще гласуват както за членове на Европейския парламент от България, така и за народни представители в българското Народно събрание в 388 от тези секции, които се намират в 57 държави.

За Европейски парламент се гласува само в държавите от Европейския съюз и в страните, където България има дипломатически и консулски представителства. В Нова Зеландия, Сингапур и Исландия няма да има избори за Европейски парламент поради липсата на български дипломатически и консулски представителства там.

Най-много секции ще има в Турция – 166, като в четири от тях ще се проведат избори „две в едно“. В общо 245 секции в чужбина ще се осъществява машинно гласуване. Организацията на изборите „две в едно“ представлява ново предизвикателство за българските власти, което изисква допълнителни усилия и координация.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина