България

Започна издаването на новите лични карти за Българските граждани.

От 17 юни 2024 г. Дирекция „Български документи за самоличност“ въвежда нов образец на българска лична карта, която предлага редица предимства и нови функционалности. Основната цел на тези промени е да се повиши сигурността на документа и да се улесни използването му както в страната, така и в чужбина. Ето какво е важно да знаете:

Предимства на новата лична карта:

 1. Повишена сигурност: Личната карта ще съдържа електронен носител на информация със записани биометрични данни – два пръстови отпечатъка и снимка.
 2. Улеснено пътуване в ЕС: Гражданите ще могат да преминават през електронните пунктове на ГКПП, което ще ускори контрола на граничните власти.
 3. Възможност за електронна идентичност: На по-късен етап картата ще може да включва удостоверение за електронна идентичност, което ще позволи идентифициране във виртуална среда при ползване на електронни услуги и информационни системи.

Смяна и валидност на документите:

 • Незадължителна смяна: Личните карти, издадени до 16 юни 2024 г., остават валидни до 2 август 2031 г., освен ако срокът им на валидност не е изтекъл по-рано.
 • Срок на услугата: Обикновена услуга – до 30 дни, бърза услуга – до 3 дни, експресна услуга – в рамките на 8 работни часа.
 • Подаване на заявления: Заявления за новия документ могат да се подават във всички звена „Български лични документи“ в страната. Документите от експресната услуга се получават само в София.

Специфични условия и такси:

 • Безплатни лични карти: За лицата от 14 до 16 години (с валидност от 4 години) и за лицата над 70 години (с избор на валидност 10 или 30 години).
 • Отпадане на безсрочната карта: Лица навършили 58 години вече няма да получават безсрочна карта. Лица от 18 до 70 години ще получават карта със срок на валидност 10 години.
 • Такси за новите документи: До края на 2024 г. таксите остават непроменени. От 2025 г. се въвежда цена от 30 лева за обикновена услуга. За лица с трайна намалена работоспособност таксите са 3 лева за обикновена услуга, 6 лева за бърза и 15 лева за експресна.
 • Лични карти за лица с временна физическа невъзможност: Срок на валидност – една година. Такси: 3 лева за обикновена услуга, 6 лева за бърза и 15 лева за експресна.
 • Карта за пребиваване на член семейство на гражданин от ЕС: Таксите остават непроменени до края на 2024 г., след което ще бъдат 30 лева за обикновена и 60 лева за бърза услуга.

Новите лични карти предоставят значителни подобрения в сигурността и удобството, като същевременно предлагат опции за електронна идентичност, които ще улеснят ползването на електронни услуги в бъдеще. Въвеждането им е резултат от усилията на експертна група от МВР, която работи за модернизацията на българските документи за самоличност.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина