България

Женим се около 30-те, развеждаме се на 40 и няколко. Новите семейни ценности!

Тенденциите в брачните и семейните отношения в България показват значителни промени през последните години, както се вижда от данните на Националния статистически институт (НСИ). Ето основните акценти:

  1. Извънбрачни раждания: През миналата година делът на извънбрачните раждания достига 59.8%. Въпреки това, за 81.1% от тях има данни за бащата, което предполага, че тези деца са отглеждани в семейна среда от родители, живеещи на семейни начала.
  2. Намаляващи бракове и разводи: През 2023 година са сключени 21 800 брака, което е с 4213 по-малко в сравнение с предходната година. Намаляват също и разводите. Най-голям е броят на младоженците във възрастовата група 25-29 години.
  3. Бракове на непълнолетни: През миналата година 323 момичета под 18 години и 19 момчета под 18 години са сключили брак.
  4. Бракове над 60-годишна възраст: Значителен е броят на браковете сключени от хора над 60 години. През миналата година 970 мъже над 60 години и 544 жени в същата възрастова група са сключили брак. Забележителен е и броят на възрастни жени, избрали по-млади партньори – 82 жени над 60 години са се омъжили за по-млади мъже.
  5. Разводи във възрастовата група 40-49 години: Най-голям брой разводи се наблюдава във възрастовата група 40-49 години за двата пола, което показва, че това е критична възраст за брака.

Тези данни подчертават промяната в обществените нагласи и поведението спрямо брака и семейния живот в България, като все повече хора избират алтернативни форми на съжителство и забавят или изобщо избягват сключването на брак.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина