България

До 2026 година ще имаме 8 хеликоптера за спешна помощ

Амбициозния план на Българската държава за подобряване на спешната медицинска помощ в България до 2026г е да бъдат готови шест оперативни бази, покриващи цялата територия на страната, които със сигурност ще подобрят достъпа до спешна помощ, особено в отдалечените или труднодостъпни райони. Освен това, добавянето на хеликоптери с лебедки може да улесни спасяването на хора от недостъпни или опасни места.

Интересно е, че има планове за сътрудничество с Планинската спасителна служба, което вероятно ще подобри координацията и ефективността на спасителните операции в труднопроходими места.

Подготовката на пилотите и готовността на хеликоптерите са също от съществено значение за успеха на този проект. Важно е да се гарантира, че персоналът е добре обучен и хеликоптерите са в оптимално състояние за изпълнение на своите задачи.

Със сигурност е впечатляващо, че до края на годината се очаква да бъдат готови всички хеликоптерни площадки в страната, което ще улесни и ускори реакцията при спешни ситуации.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина