БизнесБългарияИкономика

До 1-ви Юли фирмите трябва да обявяват доходите си.

В полунощ на 1 юли изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък

Краен срок и изисквания:

  • Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации и плащане на данъците за фирмите и едноличните търговци е полунощ на 1 юли.
  • Окончателните осигурителни вноски също трябва да бъдат декларирани и платени до тази дата.
  • Срокът е удължен до 1 юли, тъй като 30 юни е неделя.

Подаване и плащане:

  • Близо 318 хиляди дружества и физически лица са подали своите декларации и са платили данъците си.
  • От тях, почти 35 хиляди са еднолични търговци и земеделски стопани.
  • Около 283 хиляди фирми са обявили своите приходи преди изтичането на крайния срок.

Онлайн услуги:

  • Подаването на декларациите и плащането към бюджета се извършва онлайн чрез Портала за електронни услуги на НАП.
  • Достъпът до тези услуги се осигурява с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Контакти за допълнителна информация:

  • Сайт на НАП: www.nra.bg
  • Телефони за връзка: 0700 18 700 или +359 2 9859 6801

Това резюме предоставя ключова информация за крайните срокове и процедурите по подаване на данъчни декларации и плащане на данъци за фирмите и едноличните търговци в България.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина