България

Днес и утре е матурата за 55 000 четвъртокласници

Днес и утре около 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература и по математика. Изпитите започват в 10 ч. и ще се проведат в 1738 училища, като за реда ще следят 13 645 квестори, според информация от Министерството на образованието.

Тестът по български език съдържа 21 задачи, разпределени в три части, като третата част включва задача с творчески характер. Учениците ще разполагат с 60 минути за изпълнение на задачите, а за тези със специални образователни потребности времето ще бъде удължено с 30 минути.

Изпитът по математика ще се проведе утре и ще включва 25 тестови задачи. Учениците трябва да са настанени в залата не по-късно от 9:45 ч. За изпита по математика те трябва да носят чертожни инструменти, освен химикалка (с черен цвят), молив и гума. Отговорите на въпросите с избираем отговор се отбелязват със знака Х в кръгчето със съответната буква, а тези със свободен отговор се пишат на предназначеното място.

Миналата година четвъртокласниците са постигнали средна оценка „много добър“. По български език и литература средният резултат е бил 70,5 точки от 100, което е повишение с 7 точки в сравнение с 2022 г. Средният резултат по математика е бил 64,4 точки от 100, което също представлява подобрение спрямо предходната година.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина