БългарияПловдивСофия

В 33 училища в страната се търсят директори, а желаещи няма.

Конкурси за директори бяха обявени в 276 училища в цялата страна, а кандидатите за тях бяха близо 400. Близо 300 кандидати успешно преминаха първия етап на конкурса, като изкараха повече от 30 точки на тестово изпитване. След това те представиха концепции за развитие на съответната образователна институция, които са подготвили

Заедно с това по време на устното събеседване пред комисия те трябваше да решат и два конкретни казуса, избрани на случаен принцип. Всички ситуации, на които кандидатите трябваше да реагират, бяха базирани на реални ситуации, които са се случвали в българските училища и при които е било нужно не формално прилагане на нормативната уредба, а лидерски подход.

След проведените устни събеседвания общо 249 кандидати са събрали необходимия брой точки, за да имат право да заемат длъжността, а едва 61 не са се справили и са отпаднали.

За 33 училища в страната няма желаещи да заемат длъжността. За други 43 е имало кандидати, но те не са се представили добре и училищата остават с временно изпълняващи длъжността директори до ново провеждане на конкурс. Така е спазен основният принцип на процедурите – да се назначават само подготвени хора, които могат да отговорят на високите критерии, а не просто да се запълнят свободни места

В училищата, за които е имало повече от един класиран кандидат, за сключване на договор за управление е бил поканен този с най-голям брой точки от двете части на конкурса (тестова и устна). Така 200 училища вече имат своите новоизбрани директори, като на много места в страната те вече са встъпили в длъжност.

Провеждането на конкурсите по изцяло нови правила е част от предприетите инициативи на МОН за промяна на образователната система и към намаляване на механичното възпроизвеждане на знания и формиране на повече умения и компетентности в учениците. За да се случи тази промяна, е важно как се ръководи всяко едно училище. Затова и философията на правилата на новите конкурси е да бъдат избрани не само нормативно подготвени хора, но личности с множество качества и компетентности.

В училищата, в които не бяха избрани директори, както и в други, които към момента нямат титуляр или ръководителят е в пенсионна възраст, предстои да стартират нови конкурсни процедури в следващите месеци

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина