България

В три Хасковски училища намалявят часовете заради жегите

В три гимназии в региона на Хасково учебните часове са съкратени поради високите температури. Директорите на Професионална гимназия по селско стопанство и икономика (ПГССИ) „Христо Ботев“ в Свиленград, Езиковата гимназия (ЕГ) „Проф. д-р Асен Златаров“ и Финансово-стопанската гимназия (ФСГ) „Атанас Буров“ в Хасково са взели решение за намаляване на часовете с пет минути. Това решение е подкрепено от Регионалното управление на образованието (РУО) и е базирано на препоръка от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

В двете хасковски училища, които ползват сградата на Езиковата гимназия, часовете са намалени от 40 на 35 минути поради високите температури в класните стаи, които достигат до 34 градуса. Ситуацията е още по-тежка за учениците от ФСГ, които учат втора смяна, и там заповедта за по-кратки часове важи до края на седмицата, но може да бъде удължена.

В гимназията в Свиленград часовете са намалени от 45 на 40 минути, като директорът е издал заповедта на база на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, които предвиждат максимална температура в работните помещения до 27 градуса. В гимназията температурите надвишават тази граница, което прави условията за учене и работа тежки.

Директорите на гимназиите апелират за по-ранно начало на учебната година и завършването ѝ до средата на юни, за да се избегнат високите летни температури, които затрудняват както учениците, така и преподавателите.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина