България

Въвеждат нови мерки при изпитите за шофьори, затягат и прегледите на автомобилите.

Министърът на транспорта Георги Гвоздейков обяви нови мерки, насочени към повишаване на безопасността на пътищата и облекчаване на административната тежест за учебните центрове. В дискусия по темата той съобщи, че ще бъде въведен таван на изпитите за кандидат-водачи. Те ще могат да се явяват на изпит максимум четири пъти в рамките на шест месеца. При неуспех и на четвъртия опит, кандидатите ще трябва да започнат обучението си отначало.

Целта на тази мярка е да се подобри подготовката на кандидатите, като се ограничи възможността за безкрайни явявания на изпитите, които очевидно показват проблем в подготовката, а не в самите изпити.

Допълнително, министър Гвоздейков подчерта, че ще бъде намалена административната тежест чрез дигитализация. Отпадането на хартиените учебни картони и дневници ще бъде заменено с електронна система за съхранение на документацията.

Освен това, мерките за проверка на техническата изправност на автомобилите ще бъдат затегнати. Данните от всеки измервателен уред ще се предават в реално време към автомобилната администрация. Това ще предотврати възможността технически неизправни автомобили да преминават успешно през прегледите.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина