България

Всяка трета пенсионерка с минимална пенсия. 400 хиляди на минимална пенсия.

Статистика за Пенсиите в България

Максимална и Минимална Пенсия:

 • Максимална пенсия от 3400 лв.: 4561 души (3857 мъже и 704 жени) получават тази пенсия.
 • Минимална пенсия от 580,57 лв.: Близо 400 хил. души, от които 347 хил. жени и по-малко от 50 хил. мъже.

Разпределение по Пол:

 • Мъже: 806 хил. мъже получават лични пенсии. 6,2% от тях (по-малко от 50 хил.) взимат минималната пенсия.
 • Жени: 1,134 млн. жени получават лични пенсии. Над 30% от тях (347 хил.) взимат минималната пенсия.

Пенсии под 580,57 лв.:

 • Получават ги около 330 хил. души (инвалидни, социални пенсии и пенсии за непълен трудов стаж). Повече жени, отколкото мъже, са в тази категория.

Пенсии над 900 лв.:

 • Мъже: Преобладават при пенсии над 900 лв.
 • Жени: Преобладават при пенсии до 900 лв.

Влияние на Индексацията от 1 Юли

 • Увеличение: Пенсиите и добавките са увеличени с 11%.
 • Максимална пенсия: Остава 3400 лв., въпреки увеличението.
 • Средна пенсия: Обща средна стойност достига близо 850 лв. След увеличението средната лична пенсия на мъжете е 1006,62 лв., а на жените – 738,36 лв.

Причини за Разликите в Пенсиите

 • Заплати: Мъжете са били осигурявани на по-високи суми по време на трудовия им стаж.
 • Икономически сектори: Мъжете доминират в сектори с по-високи заплати (например мините), докато жените преобладават в сектори с по-ниски заплати (например шивашките фабрики).
 • Майчинство: Пречи на жените да растат в кариерата и да се осигуряват на по-високи заплати.

Покупка на Трудов Стаж

 • Цена на стажа: От 1 януари 2024 г. цената на един месец недостигащ стаж е 184,73 лв. (19,8% от минималния осигурителен доход).
 • Интерес: През първото тримесечие на годината 234 души са си купили стаж. Средното време е 22,93 месеца, като за това са платили общо 4,439 млн. лв.

Препоръки на Международния Валутен Фонд (МВФ)

 • Отмяна на тавана на пенсиите: За да има стимул за хората с високи доходи да плащат осигуровки.

Като заключение ще допълним че:

Неравенството в пенсиите между мъже и жени в България е значително. Това е резултат от по-високите заплати на мъжете по време на трудовия им стаж, както и по-големия дял на жените, осигурявани на минимален доход. Таванът на пенсиите ограничава броя на хората, които могат да получат пълната стойност на пенсиите си, като МВФ препоръчва неговата отмяна за стимулиране на по-голямо участие в системата за социално осигуряване.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина