БизнесБългарияИкономика

Все повече хора не си обслужват бързите кредити навреме.

Към края на март 2024 г., необслужваните кредити, отпуснати от дружества, специализирани в кредитирането (т.нар. фирми за бързи кредити), възлизат на 420,7 милиона лева. Това представлява значителен ръст от 31,5% в сравнение със същия период на предходната година, според данни на Българската народна банка.

Тази ситуация нарастващо притеснява, тъй като скокът на необслужваните бързи кредити с близо една трета показва уязвимостта на сектора и увеличава рисковете както за кредиторите, така и за заемополучателите. При бързите кредити често се прилага по-либерален подход към риска и документите за кандидатстване, което улеснява достъпа на повече домакинства до този тип финансиране. В същото време, обаче, това води до по-висока вероятност за несъбираеми кредити.

Бързите кредити се отличават с високи лихви, които частично компенсират загубите от необслужваните кредити, като фирмите за бързи кредити запазват печалбите си въпреки високите нива на несъбираемост. Въпреки това, проблемът с нарастващите необслужвани кредити остава значителен.

Основните причини за увеличението на просрочията включват неразумното теглене на кредити и лошата оценка както на финансовите нужди, така и на личните възможности за изплащане. Липсата на финансово планиране и оценка на рисковете често води до задлъжняване и невъзможност за обслужване на взетите кредити. Тази тенденция подчертава необходимостта от по-добра финансова грамотност и по-строг контрол при отпускането на бързи кредити.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина