България

ВИК ще изчисляват изразходената вода по нов метод

Новият Закон за водоснабдяването и канализацията (ВиК) предвижда значителни промени в управлението и определянето на цените на водните услуги в България. Основни моменти от законопроекта включват:

 1. Управление по принципа „една област, една асоциация, един оператор“:
  • За всяка от 28-те административни области ще има една асоциация по ВиК, която ще управлява водните ресурси.
  • Всяка асоциация ще възлага изпълнението на водните услуги на един ВиК оператор.
 2. Регулиране от Комисията за регулиране на ВиК услугите:
  • Тази комисия ще бъде избирана и ще отчита своята дейност пред Народното събрание.
  • Комисията ще има за задача да регулира качеството на услугите и цените им.
 3. Бизнес планове и компоненти на цената:
  • ВиК операторите ще трябва да разработват петгодишни бизнес планове, които ще бъдат одобрявани от комисията.
  • Цената на водата ще се състои от два компонента: постоянна такса за достъп до услугите и променлив компонент на база потребеното количество вода.
 4. Методи за регулиране на цените:
  • „Норма на възвращаемост на капитала“ („разходи плюс“)
  • „Горна граница на цени“
  • „Горна граница на приходи“
  • Цените могат да се променят по време на регулаторния период при настъпване на непредвидими обстоятелства.
 5. Социална поносимост на цената:
  • Комисията ще определя социалната поносимост на цената на водата за всяка област, базирана на минималното месечно потребление и медианния доход на домакинствата в региона.
 6. Нова финансова тежест за потребителите:
  • Въведена е нова постоянна такса за достъп, която ще се плаща независимо от реалното използване на услугата, което е критикувано от институцията на омбудсмана като допълнителна финансова тежест за битовите потребители.

Тези промени целят да подобрят управлението на водните ресурси и да осигурят по-ефективно предоставяне на водните услуги, но също така предизвикват и притеснения относно допълнителните финансови натоварвания за потребителите.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина