България

Вдигат учителските заплати в София.

Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование беше подписан от кмета на София Васил Терзиев и социалните партньори в сферата на образованието.Една от ключовите договорености, които се постигат с Анекса, е увеличаване размера на индивидуалните основни работни заплати с 8,4 %, считано от 01.01.2024 г.“Темите, свързани с образование, са водещи приоритет за мен и екипа ми. Трябва да работим така, че да даваме най-доброто образование на децата в София и да надграждаме развитието на човешкия потенциал.Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1 911 лв., а за главните учители и главните възпитатели – 1 985 лв. Директорите ще получават най-малко 2 257 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите – 2 088 лв.Инвестициите в образованието са много важни и общината ще бъде активна в това отношение и като роля в диалога с държавата“ – посочи също кметът.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина