България

Български и Био храни навлизат в детските градини и училища.

Промените в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения са важна стъпка към подобряване на храненето на децата в училищата и детските градини. С приетото от Министерския съвет Постановление се цели увеличаване на асортимента и доставките на български и биологично произведени продукти в рамките на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, започвайки от учебната 2024/2025 година.

Тази инициатива отговаря на приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, която акцентира върху намаляването на екологичния отпечатък от човешката и индустриалната дейност. Освен това, тя подкрепя местното производство и насърчава консумацията на по-здравословни и устойчиви храни в учебните заведения. Тези мерки са част от новия програмен период за прилагане на схемите, които ще донесат ползи не само за здравето на децата, но и за местните производители и околната среда.

С увеличеното предлагане на биологични и местни продукти, децата ще имат достъп до по-качествени храни, което ще подпомогне тяхното здравословно развитие и ще насърчи здравословни хранителни навици от ранна възраст. Това е важна инвестиция в бъдещето на младото поколение и в устойчивото развитие на селското стопанство в България.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина