България

Българските пенсии на опашката в ЕС.

Пенсиите в България са значително по-ниски в сравнение с други страни от ЕС, показват данни на Евростат за 2021 г. Средната месечна пенсия в България е 226,20 евро, докато в Германия е 1440 евро. Това е над шесткратна разлика, подчертаваща изоставането на българската пенсионна система. В сравнение със средната годишна пенсия, която е 2715 евро в България, германските пенсионери получават средно 17 277 евро на година.

Основните причини за ниските пенсии в България са две:

  1. Ниските доходи, върху които се осигуряват работещите – това води до по-малки осигурителни вноски и съответно по-ниски пенсии.
  2. Малкият размер на разходите за пенсии спрямо БВП – България отделя малко над 10% от своя БВП за пенсии, докато средното за ЕС е 12,9%. За сравнение, в Гърция този процент е 16,4%, в Италия – 16,3%, а в Австрия – 15%.

В Люксембург средната пенсия е най-висока в ЕС – 2575 евро на месец, следвана от Дания с 2417 евро и Австрия с 1958 евро. Най-близка до България е Румъния, където средната пенсия е 382 евро, което също е значително по-високо от тази в България. В Гърция пенсиите са над 1000 евро, а във Франция – над 1500 евро.

Дори като се отчете разликата в цените между различните страни от ЕС, българските пенсионери остават най-бедните. Според паритета на покупателната способност (ППС), средната пенсия в България е 436,80 евро, докато в Германия е 1325,80 евро. Така, въпреки по-ниските цени в България, разликата в жизнения стандарт на пенсионерите остава значителна.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина