България

Банките продължават да дават ипотечни заеми с все по ниски лихви

Намаляването на лихвените проценти по жилищните заеми в България до рекордно ниски нива през април е значителна новина за пазара на недвижими имоти и потребителите, които се интересуват от покупка на жилища. Средната лихва от 2,49% и годишният процент на разходите (ГПР) от 2,8% през април показват значително намаление в сравнение с предходния месец и същия период на миналата година. Това създава благоприятна среда за покупка на недвижими имоти с банкови кредити.

Няколко фактора допринасят за тези ниски лихвени нива:

  1. Изобилие от депозитни средства в банките: Гражданите и фирмите държат значителни средства в банкови депозити, което осигурява ликвидност на банките и им позволява да предлагат по-ниски лихви по заемите.
  2. Висока конкуренция между банките: Конкуренцията в банковия сектор води до по-изгодни условия за потребителите, като банките се стремят да привлекат повече клиенти чрез по-ниски лихви.
  3. Малък риск за банките: Жилищните кредити са сравнително нискорискови, тъй като са обезпечени с имот. Това намалява риска за банките и им позволява да предлагат по-ниски лихви.
  4. Европейската централна банка (ЕЦБ): Въпреки че ЕЦБ започна да повишава основните лихвени проценти през лятото на 2022 г., това не се е отразило значително на лихвите по кредитите в България. Съществува вероятност ЕЦБ да премине към понижение на лихвените нива, което би могло да поддържа ниските лихви по кредитите в страната.

В тази ситуация покупката на имот с банков кредит изглежда като изгодна сделка. Ниските лихви правят заемите по-достъпни и намаляват общите разходи за кредитополучателите. Това е подходящ момент за хората, които обмислят покупка на жилище, да се възползват от благоприятните условия на пазара.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина