Пловдив

Багери влязоха в река Марица. Започна дългоочакваното почистване на коритото.

Започна почистването на коритото на река Марица. Това стана в присъствието на кмета Костадин Димитров и заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов. 

Кметът Костадин Димитров заяви, че пространството около река Марица е прекрасно и има огромен потенциал. Той допълни, че планът на действие е приет и почистването е съгласувано с всички инстанции. Не на последно място, Костадин Димитров обясни, че на по-късен етап ще трябва да се вземе решение как да бъде доразвито коритото на реката – дали да бъде превърнато в пешеходна зона или реката да бъде пълноводна. 

Заместник-кметът Иван Стоянов подчерта, че почистването ще бъде изцяло щадящо флората и фауната на река Марица. Също така ще има еколози, които да маркират дърветата, които трябва да бъдат запазени. Иван Стоянов поясни, че почистването ще бъде извършено на 5 етапа, като ще започне от бреговете, а след месец май ще премине към островите. Той бе категоричен, че работата няма да повлияе върху биологичното разнообразие на река Марица, което е приоритет на общината, като за целта дейностите ще бъдат извършвани постепенно.

 Срокът за извършване на почистването е 3 месецa.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина