България

Ако България влезе във война, 58% от мъжете ще защитават страната си

Проучването на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) дава интересна и важна информация за обществените нагласи в България по различни въпроси. Ето някои ключови моменти от данните:

  1. Готовност за защита на страната: 58% от българите са готови да защитят страната си в случай на нападение, докато 42% заявяват, че няма да вземат оръжие.
  2. Конспиративно мислене: Близо 70% от българите споделят конспиративно мислене, а 36,9% имат дезинформационни и конспиративни схващания.
  3. Релативизъм на фактите: 48,8% от населението демонстрира релативизъм на фактите, което може да се тълкува като склонност към поставяне под съмнение на установени факти и истини.
  4. Влияние на чужди сили върху изборите за Европейски парламент: 48% от българите считат опитите на чужди сили да повлияят на изборите за Европейски парламент като голям проблем, 33% го виждат като малък проблем, а 19% смятат, че не е проблем.

Проучването е проведено в периода от 25 май до 2 юни 2024 г. чрез онлайн анкета сред 1071 български граждани на възраст 16 и повече години. Този тип проучване е важен за разбиране на обществените нагласи и може да предостави основа за формулиране на политики и стратегии за справяне с дезинформацията и външното влияние.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина